• Informace před nástupem do školy 25.5.

  Informace před nástupem do školy 25.5.

  22.05.2020

  Přihlášení žáci nastoupí dne 25.5.2020 k docházce do školy. Jsou rozděleni do 10 skupin, z toho tři skupiny budou zůstávat i na odpolední aktivity.

  Informace k nástupu do školy obdrželi rodiče mailem 19.5. Žádáme rodiče, aby se jimi řídili.

 • Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

  Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

  15.05.2020

  Vážení rodiče našich budoucích prvňáčků,

  schůzka plánovaná na 2.6. v 16 hodin v přednáškovém sále školy se letos konat nebude.

  Základní informace, které jsme na schůzce v předchozích letech předávali, Vám zprostředkujeme pomocí brožury Jdeme do první třídy, kterou budete mít k dispozici na školních stránkách a bude zároveň k dispozici k vyzvednutí v prvním červnovém týdnu v průchodu školy (kde jste v dubnu vhazovali přihlášky a zápisní lístky).

 • Změna časového rozvrh přípravy na přijímací řízení od 18.5.2020

  Změna časového rozvrh přípravy na přijímací řízení od 18.5.2020

  11.05.2020

  Vážení rodiče, milí deváťáci,

  13.5.2020 bude příprava na přijímací řízení probíhat od 8:00 do 10:30 a od  18.5.2020 bude z organizačních důvodů posunuta o 1 hodinu, tedy od 9:00 do 11:30. Vstup do školy bude přístupný pro žáky devátého ročníku jen od jídelny.

  Děkuji za pochopení.

  Mgr. Stanislav Záboj

  zástupce ředitelky

   

 • Příprava žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky.

  Příprava žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky.

  09.05.2020

  Příprava žáků, a to pouze již přihlášených uvedených níže v tabulce, bude probíhat od pondělí 11.5.2020 ve dvou skupinách 9.A a 9.B pravidelně každé pondělí a středu od 8:00 do 10:30 ve dvou blocích oddělených přestávkou.

 • Otevření školy pro žáky 1. stupně 25.5.2020

  Otevření školy pro žáky 1. stupně 25.5.2020

  07.05.2020

  Od 25. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka. Nedoporučujeme účast žáků, kteří jsou v rizikové skupině!

 • Příprava na přijímací řízení pro žáky 9. ročníku

  Příprava na přijímací řízení pro žáky 9. ročníku

  04.05.2020

  Vážení zákonní zástupci žáků 9. ročníku,

  nadále probíhá distanční výuka dle nařízení ministerstva školství.

  Od 11.5.2020 bude otevřena skupina pro žáky, kteří budou konat přijímací řízení. Žáci 9. ročníku budou moci navštěvovat školu, tím ovšem nevzniká povinnost účasti ve škole. Nedoporučuji účast žáků, kteří jsou v rizikové skupině!

 • Přijatí 2020/2021

  Přijatí 2020/2021

  30.04.2020

  Registrační čísla dětí přijatých ke vzdělávání v Základní škole Kostelec nad Černými lesy ve školním roce roce 2020/2021

  Seznam přijatých dětí je zveřejněn i v průchodu hlavního vchodu do školy.

  O přijetí Vašeho dítěte bylo v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

 • Pravidla hodnocení ZŠ Kostelec nad Černými lesy ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

  Pravidla hodnocení ZŠ Kostelec nad Černými lesy ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

  29.04.2020

  Pravidla při hodnocení žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

  Základní škola Kostelec nad Černými lesy

 • Návrat žáků do školy.

  Návrat žáků do školy.

  22.04.2020

  Vážení rodiče,

  Chápeme, že máte mnoho otázek k otevření škol pro žáky 1. stupně od 25.5.2020. Bohužel MŠMT sice zveřejnilo tento plán, ovšem neposkytlo k němu dosud ani jedinou praktickou informaci. Veškeré informace teprve připravuje. V současné době víme pouze následující:

 • Procvičování online - dobrovolné

  Procvičování online - dobrovolné

  11.03.2020

  Procvičování, výuková videa, testy, televizní vysílání pro školáky,...

Povinná publicita pro financování z Evropských fondů.

Povinná publicita pro financování z Evropských fondů.
 • ZŠ Kostelec nad Černými lesy,
  nám. Smiřických 33 PSČ 281 63

 • ředitelna

  321 697 228

  321 613 231

  321 697 595

 • Fax:

  Datová schránka: 544mnn6

  Email: reditelna@zskncl.cz