Kroužky


Informace o kroužcích probíhajících v odpoledních hodinách na naší skole:

nástěnka u balkónku (seznam kroužků, kontakty na vedoucí kroužků, zápis do kroužků)

www.krouzky.cz (on-line komunikace)

(informace pro rodiče budoucích prvňáčků - schůzka v přednáškovém sále na začátku června)

Kroužky