Zapojení školy do projektů


13.11.2023

Škola je v současné době zapojena do řady projektů, v některých jako přímý žadatel a příjemce dotace, v jiných jako partner. Více informací v odkazech.

 

Šablony I - OP JAK - Moderní vzdělávání v ZŠ Kostelec nad Černými lesy

https://zskncl.cz/fileupload/Publicita%20na%20web_V02_OP%20JAK_ZS%20Kostelec%20nad%20Cernymi%20lesy.pdf

 

Aspekty bioekonomiky související s lesnictvím – podpora aktivního občanství prostřednictvím participace

https://zskncl.cz/partneri#zijeme-les

 

eTwinning

https://zskncl.cz/partneri#e-twinning

 

Obědy pro děti od Women for women, o.p.s.

https://zskncl.cz/partneri#obedy-w4w

 

Doučování žáků realizované Rodičovské centrum KOLEČKO, z.s.

Rodičovské centrum Kolečko z.s. díky dlouhodobé spolupráci nabídlo našim žákům účast v projektu doučování. Díky RC KOLEČKO z.s. tak více než 200 našich žáků navštěvuje doučování či volnočasové aktivity pořádané RC KOLEČKO, z.s. zaměřující se na zvýšení znalostí z předmětu jako je např. Český jazyk, Anglický jazyk, Matematika, Informatika apod. Více informací zde: www.rckolecko.cz

 

Linky umění - umění na dotek

Již 2. rokem se díky účasti v projektu realizovaný Linky umění, z.s. se vybraní žáci 7., 8. a 9. tříd seznámí s výtvarným uměleckým oborem netradiční formou a to pod odbornou taktovkou známých českých výtvarníků. Program je určen pro žáky ZŠ, kteří se zajímají o výtvarné umění a umělecký obor. Program je koncipován jako tvůrčí dílna, na které budou žáci pod dohledem profesionálních umělců tvořit. Během programu se budou žákům věnovat odborníci z řad profesionálů kulturního a kreativního sektoru (dále KKS), kteří zprostředkují vhled do problematiky profesí v oblasti výtvarného umění a jejich profesnímu uplatnění. Program navíc nabízí osobní konzultaci s profesionály KKS pro rodiče zúčastněných žáků.

Více informací z loňského akce: www.linkyumeni.cz/cs/linky-umeni-umeni-na-dotek-10

 

 

← zpět na seznam článků