Příprava žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky.


09.05.2020

Příprava žáků, a to pouze již přihlášených uvedených níže v tabulce, bude probíhat od pondělí 11.5.2020 ve dvou skupinách 9.A a 9.B pravidelně každé pondělí a středu od 8:00 do 10:30 ve dvou blocích oddělených přestávkou.

Pokud se žáci nemohou dostavit na první schůzku v pondělí 11.5.2020, předloží omluvenku, zapsanou v žákovské knížce a potvrzenou zákonným zástupcem, v nejbližším možném termínu následující schůzky. Totéž platí i pro další schůzky.

Vzhledem k probíhající stavbě v areálu školy budou z bezpečnostních důvodů žáci, kteří mají šatnu v „přístavbě“ školy, přicházet dne 11.5.2020 vstupem z Tyršovy ulice (tj. od jídelny). Ostatní budou přicházet hlavním vchodem z náměstí.

Upozorňuji žáky na povinné nošení roušky v areálu školy a 2m rozestupy. Před vstupem do školy si žáky vyzvedne pověřený pedagogický pracovník školy, kterému žáci odevzdají Čestné prohlášení a který zkontroluje, že žáci mají 2 roušky a sáček na roušky (viz. webové stránky školy). Při nesplnění těchto podmínek nebude žákům umožněn vstup do budovy a účast na přípravě.

Nezapomeňte na podmínky vaší účasti na přípravě: https://www.zskncl.cz/clanky/detail/priprava-na-prijimaci-rizeni-pro-zaky-9-rocniku-2020-05-04

 

Rozdělení žáků do skupin:

9.A

9.B

Jindra Č.

Jakub F.

Linda H.

Šimon H.

Amálie H.

Vojtěch J.

Michal H.

Ilona K.

Kristian K.

Tereza Š.

Petr N.

Viktorie B.

Veronika P.

Matěj H.

Viktorie P.

Tereza K.

Anežka R.

Agáta K.

Van Khanh T.

Karolina K.

Tereza V

Kateřina M.

Nikola K.

Jaroslav N.

Agáta O.

Adam S.

Lenka S.

Petr T.

Daniel S.

← zpět na seznam článků