Příprava na přijímací řízení pro žáky 9. ročníku


04.05.2020

Vážení zákonní zástupci žáků 9. ročníku,

nadále probíhá distanční výuka dle nařízení ministerstva školství.

Od 11.5.2020 bude otevřena skupina pro žáky, kteří budou konat přijímací řízení. Žáci 9. ročníku budou moci navštěvovat školu, tím ovšem nevzniká povinnost účasti ve škole. Nedoporučuji účast žáků, kteří jsou v rizikové skupině!

Příprava na přijímací řízení bude probíhat za těchto podmínek:

 1. Nejpozději 7.5.2020 přihlásíte své dítě do skupiny ve škole mailem (reditelna@zskncl.cz) či telefonicky (321 697 228). Pozdější přihlášení žáka není možné.
 2. Nejpozději 11.5.2020 při příchodu do školy žák odevzdá podepsané čestné prohlášení a seznámení (viz příloha ke stažení), v opačném případě nebude umožněn žákovi vstup do školy.
 3. Při příchodu do školního areálu udržovat minimální rozestup 2m, mít zakryta ústa i nos ochrannými prostředky – dále rouška (rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének).
 4. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 5. Žák se smí pohybovat jen ve vymezených prostorech školy a školního areálu.
 6. Po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce.
 7. V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 8. Při sejmutí roušky si ji každý žák ukládá do sáčku.
 9. Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 10. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 11. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

 

Příprava bude probíhat ve skupinách nejvýše 15 žáků a to 2x týdně (Po, St nebo Čt, Pá od 8:00 do 10:30) v oborech Český jazyk a literatura a Matematika.

Školní jídelna v uvedeném období nevaří.

 

 

Mgr. Lenka Rosensteinová

ředitelka školy

Dokumenty ke stažení


← zpět na seznam článků