Den dětí


10.06.2024

Rok utekl jako voda a my opět byli v přípravách na oslavu dne dětí. Překvapilo nás po ránu hned počasí, které ukázalo svoji moc. Naštěstí se ale brzy umoudřilo a my mohli poslat děti na stanoviště a spustit show. Pro děti bylo připraveno celkem 29 stanovišť, na kterých plnily různé úkoly – skákání panáka, skákání v pytli, rozpoznávání zvířat, jídla, pohádkových postav, přetahování lana a mnoho dalšího. V průběhu dopoledne si děti za pomoci nebo i samy mohly opéct buřty, vzít si koláčky nebo doplnit tekutiny. Po splnění úkolů na děti čekala odměna v podobě sladkostí.

Po příjezdu hasičů do areálu školy už děti žádná stanoviště moc nezajímala a všichni už netrpělivě očekávali slibovanou „pěnu“ . I tentokrát si to děti velmi užily.

Ráda bych touto cestou poděkovala: v první řadě paní ředitelce a vedení školy, že nám umožnili dětský den pořádat a dali nám důvěru, dále dětem z 8.A,C,D a a pár dětem z 9.B, paní Roškotové, Bornhorstové, Vimmerové, Houdkové, Šternové, Fléglové, pánům Petrtýlovi a Rosensteinovi, paním kuchařkám za koláčky a všem, kteří nás i letos sponzorovali, a my mohly dětem opět připravit krásný dětský den. A v neposlední řadě děkuji i kosteleckým hasičům za pěnu. Bez Vás všech by to nešlo.

Děkuji. Libuše Mervardová

Fotogalerie / DD 24


← zpět na seznam článků