Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022


24.03.2021

Zápis do 1. tříd bude i letos probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  Na doporučení MŠMT bude zápis prodloužen na delší období od 8. -  23.4.2021. Zápis bude na naší škole probíhat podle předem stanovených kritérií:

https://www.zskncl.cz/clanky/detail/kriteria-prijimani-zaku-do-1-rocniku-na-skolni-rok-2021-2022-2021-02-16

Zápis se týká dětí narozených v období od 1.9.2014 do 31.8.2015 a dětí, kterým byl loni udělen odklad školní docházky. O přijetí k předčasnému plnění školní docházky mohou požádat i zákonní zástupci mladších dětí (§ 36, odst.3).

 

 

Podání žádostí je možné několika způsoby:

 1. do datové schránky školy (544mnn6) (Datovou schránku si rodiče mohou zřídit zdarma. Odeslání žádosti datovou schránkou základní škole je také zdarma. Více informací na https://chcidatovku.cz/.)
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na adresu reditelna@zskncl.cz
 3. poštou na adresu ZŠ Kostelec NČL, nám. Smiřických 33, 281 63
 4. vhozením obálky do uzamčené schránky instalované v průchodu školy hned za vstupními dveřmi z náměstí (v pracovních dnech od 8 - 14.30), na stejném místě a ve stejném čase si můžete vyzvednout i všechny formuláře k vyplnění a obálky
 5. osobním podáním v kanceláři školy (pondělí a středa 8-11 nebo jindy po předchozí telefonické domluvě)

Dáváme přednost podání žádosti bez osobní přítomnosti zákonného zástupce ve škole.

V případě žádosti o přijetí posíláte

 • žádost o přijetí
 • zápisní lístek (do poznámek můžete připsat jméno jednoho dítěte, s kterým chce vaše dítě do stejné třídy – jméno vašeho dítěte musí být uvedeno na žádosti druhého dítěte také)
 • prostou kopii rodného listu dítěte (cizinci CP, povolení k pobytu)
 • rozhodnutí o odkladu (jen pokud byl loni udělen na jiné škole)

Všechny dokumenty přikládáte v originálech (jen rodný list v prosté kopii).

V případě žádosti o odklad posíláte

 • zápisní list (do 23.4.)
 • prostou kopii rodného listu dítěte (cizinci CP, povolení k pobytu)  (do 23.4.)
 • žádost o odklad (nejpozději do 31.5.)
 • doporučující vyjádření příslušné pedagogicko-psychologické poradny nebo SPC (do 31.5., pokud termín nelze stihnout, informujte školu o termínu objednání v poradně telefonicky nebo mailem)
 • doporučující vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa (do 31.5., pokud termín nelze stihnout, informujte školu telefonicky nebo mailem)

Všechny dokumenty přikládáte v originálech (jen rodný list v prosté kopii).

Pokud uvažujete o odkladu pro své dítě, kontaktujte včas pedagogicko - psychologickou poradnu a objednejte se. Kontakty na PPP Středočeského kraje: pracoviště Jaselská 826, Kolín 4  - tel. č. 321 722 116, pracoviště Český Brod - tel. č. 321 623 887

O odklad školní docházky je třeba zažádat nejpozději do 31.5.2021.

Nebude-li žádost o odklad doložena oběma doporučeními do 1 měsíce od podání, bude správní řízení přerušeno na nezbytně nutnou dobu. Žádáme rodiče o včasnou informaci o termínu objednání v poradně. 

 

 

Formuláře žádostí a zápisního listu najdete na našich stránkách https://www.zskncl.cz/formulare.

Žádáme o přesné a čitelné vyplnění všech údajů.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je důležité, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Žádáte-li o přijetí dítěta ne více školách, informujte školu co nejdříve, zda dítě nastoupí na naši školu či nikoli.

Zákonní zástupci předloží na požádání školy potvrzení o trvalém bydlišti dítěte.

Čas ani pořadí převzetí žádosti o přijetí školou nemá vliv na rozhodnutí o přijetí.

Budete-li žádat o přijetí pětiletého dítěte, kontaktujte školu (321 697 228), zašleme Vám žádost o předčasný nástup k plnění základního vzdělávání.

Na emailovou adresu, uvedenou na zápisním lístku, vám zašleme registrační číslo s informacemi o způsobech a termínu zveřejnění seznamu přijatých dětí. Pokud neuvedete emailovou adresu, registrační číslo zašleme formou SMS. Rozhodnutí o odkladu zasíláme poštou.

Plánované červnové návštěvy MŠ (předškoláčků) v našich 1. třídách závisí na mimořádných opatřeních, která budou v dané době platit, stejné je to se schůzkami rodičů budoucích prvňáčků organizovaných na začátku června.

 

 

← zpět na seznam článků