Kritéria přijímání žáků do 1. ročníku na školní rok 2021/2022


23.03.2021

Základní škola má kapacitu 920 žáků. Počet přijímaných dětí se odvíjí od kapacity školy a tříd. Ve školním roce 2021/2022 budeme otevírat 4 první třídy po 28 dětech, do 1. tříd tedy budeme přijímat maximálně 112 dětí.

 

Pokud bude počet žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání vyšší než 112, bude škola postupovat podle těchto kritérií: 

  1. budou přijaté děti ze spádové oblasti školy
  2. děti z obcí mimo spádovou oblast školy budou vybírány losem až do maximálního počtu přijímaných dětí

                                                                        

Mgr. Lenka Rosensteinová, ředitelka školy                                

Účinnost od 24.3.2021

V Kostelci nad Černými lesy dne 24.3.2021

← zpět na seznam článků