Zápis do školní družiny na školní rok 2021-2022


21.05.2021

Zápis do školní družiny na rok 2021/2022 bude probíhat od 24.5. 2021 do 28.5. 2021.

Žák bude do školní družiny zapsán na základě řádně vyplněné přihlášky a zápisního lístku (odchody dětí lze vyplnit v září).

Způsoby, kterými do školní družiny můžete přihlásit své dítě:

  1. do datové schránky školy (544mnn6)
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) na adresu reditelna@zskncl.cz
  3. poštou na adresu ZŠ Kostelec NČL, nám. Smiřických 33, 281 63
  4. osobním podáním
  5. vhozením do schránky instalované v průchodu školy v pracovních dnech od 24.5.-28.5. v době od 8 do 16 hodin, na stejném místě a ve stejném čase zde budou k dispozici i všechny formuláře, obálky.

Upřednostňujeme podání žádostí bez osobní přítomnosti zákonného zástupce ve škole.

Zákonní zástupci žáků budoucích 2.-4. ročníků obdrží přihlášku s přiděleným registračním číslem a zápisní lístek ve svém oddělení školní družiny. Pod těmito registračními čísly bude na webových stránkách školy a na nástěnce v průchodu školy zveřejněno přijetí dítěte do školní družiny. Ke zveřejnění přijatých budoucích prvňáčků do školní družiny budou použita registrační čísla, která zákonní zástupci obdrželi při zápisu do 1. tříd.

Registrační čísla všech přijatých dětí budou zveřejněna po dobu nejméně 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění: 21.6. 2021.

Na stránkách školy si můžete přečíst kritéria přijímání dětí do školní družiny na rok 2021/2022.

https://www.zskncl.cz/clanky/detail/kriteria-k-prijeti-ditete-do-skolni-druziny-2021-05-21

Věříme, že počet přihlášek nepřesáhne kapacitu školní družiny (300 žáků) a budeme tedy schopni přijmout všechny zájemce.

Dokumenty ke stažení


← zpět na seznam článků