Volby do školské rady 2021


08.11.2021

Vážení rodiče,

v roce 2021 končí mandát Školské rady při Základní škole Kostelec nad Černými lesy. Děkuji všem členům školské rady z řad rodičů za spolupráci v posledním období, nesmírně si vážím jejich vstřícnosti a ochoty škole pomoci. Přivítám ochotu škole pomoci touto formou i nadále.

Členové školské rady z řad rodičů v posledním období:

Barbora Holubová, Kostelec nad Černými lesy

Renáta Gruberová, Jevany

Iveta Kahounová, Kostelec nad Černými lesy

Jan Kubelka, Oleška

 

Školská rada má dle volebního řádu školské rady (viz příloha) dvanáct členů, z toho čtyři zástupce města (jmenuje je zastupitelstvo), 4 pedagogické pracovníky (volí je pedagogové) a 4 zástupce z řad rodičů (volí je zákonní zástupci žáků).

Volební období školské rady trvá tři roky.

Volby členů do školské rady z řad rodičů proběhnou 11.11.2021 od 7:30 do 18:00 hodin v ředitelně školy.  Stejný den budou také probíhat třídní schůzky.

Rodiče, kteří mají zájem pracovat ve školské radě, oznámí záměr kandidovat třídnímu učiteli nebo vedení školy do 8.10.2021.

Jména kandidátů budou zveřejněna nejpozději 1.11.2021, u všech kandidátů bude uveden název města nebo vesnice; třída, do které dochází jejich dítě na naší škole;  fotografie kandidátů (pořídíme ve škole). Informace o kandidátech budou zveřejněny na stránkách školy a na nástěnce před ředitelnou.

Všem kandidátům na nové funkční období děkuji za ochotu pracovat ve školské radě a pomoci škole.

 

Mgr. Lenka Rosensteinová, ředitelka ZŠ

4.10.2021

Dokumenty ke stažení


← zpět na seznam článků