Provoz ZŠ Kostelec nad Černými lesy od 30.11.2020


25.11.2020

prezenční výuce nastupují všechny ročníky 1. stupně a 9. ročník.

Rotační výuky (žáci se střídají po týdnu) se budou účastnit 6., 7. a 8. ročníky a to následujícím způsobem:

V lichém týdnu od 30.11. 2020 dochází 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A a 8.B (distančně se vzdělávají 6.C, 6.D, 7.C, 7.D, 8.C a 8.D)

V sudém týdnu od 7.12.2020 dochází 6.C, 6.D, 7.C, 7.D, 8.C a 8.D (distančně se vzdělávají 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A a 8.B)

Žáci účastnící se prezenční výuky vstupují do areálu školy v roušce (celkem mají s sebou 2 roušky a sáček) a dodržují bezpečné rozestupy. Roušku sundávají jen v době svačiny a oběda.

Výuka probíhá podle stávajícího rozvrhu.

Žáci jsou povinni dodržovat stanovené nástupy na obědy.

Žáci v systému Bakaláři najdou informace o probraném učivu.

← zpět na seznam článků