Provoz ŠD od 30.11.2020


25.11.2020

Ranní družina – z personálních důvodů bude pro každý ročník 1. – 4. tříd otevřeno jedno oddělení.

Ranní družina bude fungovat od 7.00 – 7.40.

Umístění ranní družiny:

  1. ročník - v 1.B, třída v 1. patře budovy školní jídelny
  2. ročník - ve 2.D, třída s okny do náměstí, 1. patro (2.A a2.B používá vchod k tělocvičně, zvoní na 2.D; 2.C a 2.D vstupuje jako obvykle přes šatny)
  3. ročník - ve 4.B, třída s okny do náměstí, 1. patro
  4. ročník - ve 4.C, třída s okny do náměstí, 2. patro

V 7.40 budou děti z 1. a 2. ročníků převáděny do kmenových tříd.

Provoz ŠD odpoledne  - z personálních důvodů bude otevřeno 11 oddělení ŠD. Oddělení budou tvořena pouze dětmi ze stejného ročníku.

Umístění jednotlivých oddělení:

Budova ŠJ

třída 1.A – žáci 1.A

třída 1.B – žáci 1.B

Budova kontejnerové školy

třída 1.C  - žáci 1.C

třída 1.D – žáci 1.D

třída 2.A – žáci 2.A a část 2.B

třída 2.B – žáci 2.C a část 2.B

Budova do náměstí

třída 2.D – žáci 2.D a část 2.B

třída 4.B – žáci 3.D a část 3.A

třída 3.B – žáci 3.B a část 3.A

třída 4.C – žáci 4.A, 4.B a 4.C

třída 5.B – žáci 3.C a část 3.A               

Spojování oddělení družin bude probíhat pouze v rámci ročníku.

Rodiče žáků rozdělených tříd (2.B a 3.A) budou informováni třídním učitelem o přesném zařazení jejich dítěte do oddělení.

← zpět na seznam článků