Pravidla hodnocení ZŠ Kostelec nad Černými lesy ve 2. pololetí školního roku 2019/2020


08.06.2020

Pravidla při hodnocení žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Základní škola Kostelec nad Černými lesy

  1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 provedou vyučující na základě těchto podkladů:

        a) podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),

       b) podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,

       c) podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základní školy účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu),

      d) podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

 

  1. Žáka lze hodnotit známkou, je „nehodnocen“, jen v těchto případech:

      a) není-li absolutně žádný podklad pro hodnocení podle písm. a) a d) v odst. 1

      b) byl z daného předmětu v 1. pololetí také „nehodnocen(a)“

  1. V případě, že nebude žák na konci druhého pololetí hodnocen, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín v posledním týdnu měsíce srpna 2020.

 

  1. Žák, který nebude s hodnocením na vysvědčení spokojen má zachováno právo požádat přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením. Toto právo musí uplatnit v souladu s § 52 odst. 4 nebo § 69 odst. 9 školského zákona.

Pravidla hodnocení budou také zveřejněna na webových stránkách školy.

Toto hodnocení nenahrazuje klasifikační řád k hodnocení žáků, který zůstává nadále v platnosti. Pro hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 se však přednostně použijí tato Pravidla.

                                                                                   

 Mgr. Lenka Rosensteinová

ředitelka školy

dne 28.4.2020

← zpět na seznam článků