Návrat žáků do školy.


22.04.2020

Vážení rodiče,

Chápeme, že máte mnoho otázek k otevření škol pro žáky 1. stupně od 25.5.2020. Bohužel MŠMT sice zveřejnilo tento plán, ovšem neposkytlo k němu dosud ani jedinou praktickou informaci. Veškeré informace teprve připravuje. V současné době víme pouze následující:

MŠMT zveřejnilo Harmonogram uvolňování opatření v oblasti školství . Mimo jiné z něj vyplývá, že:

Od 25. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka.

Žáci druhého stupně se do škol do konce června nevrátí.

Doporučený počet žáků ve školní skupině bude 15 a bude možné jej dle místních podmínek navýšit, musí však být splněna podmínka jedno dítě v lavici.

Složení skupin bude neměnné a dítě tedy nebude moci skupiny měnit. Vzájemný kontakt skupin bude omezený.

Školní družiny, školní kluby ani zájmové kroužky nad rámec jedné skupiny povoleny nebudou.

Tělesná výuka bude zakázána.

Co se týče jídelen, jejich otevření bude podmíněno aktuální epidemiologické situaci a místních podmínek, zejména pak možnosti oddělení jednotlivých skupin.

V průběhu vyučování bude sice doporučeno nošení roušky, nicméně vyučující bude moci o jejím nošení rozhodnout dle potřeby. Při skupinové práci a aktivit ve vzájemné blízkosti, ale stejně tak mimo třídu a ve společných prostorách škol budou roušky povinné.

Podepsání čestného prohlášení, že vaše dítě ani nikdo z blízkých osob nepatří do rizikové skupiny.

Prosíme rodiče všech žáků 1. - 5. ročníku o sdělení, zda vaše dítě bude od 25.5.2020 školu navštěvovat. Zprávy předejte vašim třídním učitelům.

Následující informace vám budou sděleny po vydání pokynů z ministerstev školství, zdravotnictví a od epidemiologického týmu pro znovuotevření škol.

Přejeme všem rodičům a dětem hodně zdraví a sílu pro zvládnutí této mimořádné situace.

Děkujeme za pochopení.

← zpět na seznam článků