Informace k čipovému systému k vyzvedávání dítěte ze ŠD


24.01.2023

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

připravili jsme pro Vás a Vaše děti novinku ve způsobu vyzvedávání dětí ze školní družiny. Z bezpečnostních a hygienických důvodů není rodičům vstup do školy povolen, vyzvedávání dětí bude tedy možné pomocí čipů. Jedná se o elektronický systém, vyvinutý přímo pro družiny základních škol.

Systém je založen na identifikačních čipech a odpovědnost za jeho použití k vyzvednutí dítěte má tedy konkrétní osoba. Bude-li to rodič, starší sourozenec, babička, teta atp. je na Vás. Čip přiložíte k terminálu u vchodu školy (hlavní budova, kontejnerová škola, jídelna).  Terminál Vám krátkým akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno Vašeho dítěte a kde se nachází. Terminál po načtení čipu předá požadavek do příslušného oddělení a paní vychovatelka Vám dítě pošle do šatny a k odchodu z budovy.

Hlášení na displeji po přiložení čipu:

HLAVNÍ BUDOVA, KONTEJNERY, ŠKOLNÍ JÍDELNA – paní vychovatelce se objeví požadavek na propuštění dítěte a zároveň informace, kdo dítě vyzvedává. Jedná se o běžný stav a je možné dítě běžně vyzvedávat.

OBĚD – děti jsou ve školní jídelně a není možné je vyzvedávat. Žádáme Vás o nové přiložení čipu později.

HŘIŠTĚ – po přiložení čipu k terminálu dítě v systému uvidíme a můžeme ho propustit, ale musíte si ho osobně vyzvednout a oznámit odchod paní vychovatelce.

VYCHÁZKA – v této době děti vyzvedávat nelze, proto se nám Vaše přiložení čipu k terminálu nezobrazí. Žádáme Vás o přiložení čipu později po skončení plánované vycházky (informace o plánovaných aktivitách ŠD budou zasílány přes Bakaláře).

Cena jednoho čipu je 100,- Kč. Čipy nejsou vratné, po ukončení docházky do ŠD zůstávají Vašim majetkem. Při vyplňování žádanky na čipy, které od své paní vychovatelky obdržíte, je třeba zapsat, kolik čipů budete pro vyzvedávání svého dítěte používat. Vždy je nutné, aby každý čip byl vydán na jméno konkrétní osoby, která za něj zodpovídá. Osoba oprávněná k vyzvedávání musí být uvedena v přihlášce do ŠD. Na jeden čip nelze vyzvedávat více dětí, například sourozence.

Děti, které mají v přihlášce do školní družiny poznamenáno, že odcházejí z družiny samy, tento čip nepotřebují.

Čip je bez loga, značek nebo symbolů. Je to z toho důvodu, aby při ztrátě nebyl lehce identifikovatelný. Když čip ztratíte, je potřeba tuto skutečnost okamžitě nahlásit. Čip bude zablokován. Pro tuto situaci je důležité vědět, který z Vámi zakoupených čipů se ztratil. Po ztrátě čipu a jeho zablokování můžete zakoupit čip nový.

V případě, že čip nebudete mít u sebe (zapomenete ho), budete vyzváni k vyplnění uvolňovacího listu žáka ze ŠD. Najdete jej na stránkách školy v sekci dokumenty. Tento formulář bude také k dispozici u p.  vychovatelek a v kanceláři školy.  

Pokud bude dítě vyzvedávat osoba, které nebudete schopni čip předat, postup bude stejný jako při zapomenutí. Avšak je nutné, aby tato osoba byla uvedena v přihlášce jako oprávněná osoba k vyzvedávání.

V nejbližších dnech dostanete formulář „Žádanka na čipy“. Pro objednání čipů je potřeba jej vyplnit a odevzdat paní vychovatelce příslušného oddělení do 16.12.2022. Přesný termín vydávání čipů v příslušném oddělení družiny Vám včas oznámíme. Spuštění nového systému vyzvedávání plánujeme od 6.2.2023.

Věříme, že zavedení tohoto nového systému Vám výrazně usnadní vyzvedávání dětí ze školní družiny, zaručí větší bezpečnost i prokazatelnost a bude nám sloužit ke všeobecné spokojenosti.

Děkuji za pomoc i trpělivost při zavádění nového systému.

Mgr. Lenka Rosensteinová, ředitelka školy

Dokumenty ke stažení


← zpět na seznam článků