Docházka žáků 2. stupně od 8. června 2020


01.06.2020

Tento týden končí příprava žáků 9.tříd na přijímací zkoušky.

            

   Od 8.června do školy mohou nastoupit i žáci druhého stupně. Bude se jednat o formu třídnických hodin. Jinou formu z důvodu personálních a provozních nemůžeme zajistit. Bude naprosto v rukou třídních učitelů, zda a jak budou setkání s žáky po konzultaci s vedením školy a s ohledem na zařazení do rizikové skupiny probíhat. Přihlašování k možné docházce do školy je možné pouze přes třídní učitele. Skupiny mohou mít opět pouze 15 žáků, mezi skupinami musí proběhnout dezinfikování učebny, 2 roušky a sáček, při prvním vstupu musí žáci odevzdat řádně vyplněné čestné prohlášení, bez něj a bez roušek nebude žák do budovy vpuštěn. Žáci se budou pohybovat pouze ve vymezených prostorech školy. Účast na třídnických hodinách je dobrovolná.

                Hlavní vzdělávací aktivitou bude i pro žáky 2. stupně až do 30. června 2020 vzdělávání na dálku.                            

Mgr. Lenka Rosensteinová  

 ředitelka základní školy

← zpět na seznam článků