A máme tady prázdniny...


01.07.2022

Další školní rok uběhl jako voda a před našimi žáky se otvírají dva měsíce více či méně zaslouženého odpočinku. Chtěla bych v tento okamžik za všechny své kolegy, děti, ale hlavně za sebe poděkovat všem sponzorům a přátelům naší školy za ochotu, materiální, či finanční podporu, ale i osobní pomoc v průběhu letošního náročného školního roku.

Ještě jsme se nevzpamatovali z období covidu a distanční výuky, snažíme se všichni dohnat učební látku a potýkáme se s psychickými problémy a strachy z budoucnosti u dětí i dospělých. Nebylo to jednoduché období a v žádném případě není vše vyřešeno. A do toho jsme rovnýma nohama a dá se říct, že bez významnější pomoci státních institucí – finanční i metodické, skočili do péče o ukrajinské uprchlíky. V případě naší školy a našeho spádového obvodu se jedná o asi 110 dětí, které by mohly v pondělí projít zápisem do školy a od září plnit povinnou školní docházku - nejlépe, dle představ MŠMT, na zdejší škole.

Všichni víte, že škola se potýká s kapacitou již několik let. Jsme největší škola v širokém okolí s povolenou kapacitou žáků 920, škola bez sborovny, kabinetů, kmenových učeben, odpovídající tělocvičny i prostor vhodných pro školní družinu. O takové množství žáků bychom se nemohli postarat. Po zápise ukrajinských žáků budeme s největší pravděpodobností o pořadí přijetí losovat.

Od dubna se škola stará o 70 dětí v adaptačních skupinách, které dostala od zřizovatele - Města Kostelec nad Černými lesy - na starost. Z jedné skupiny (25 dětí) byly nakonec skupiny 3 a dětí 70 + 5 ukrajinských učitelek. Chtěla bych moc poděkovat drobným dárcům i firmám (místním i pražským), kteří nám pomohli s financováním provozu adaptačních skupin včetně stravování a platů učitelek.

Během tohoto období MŠMT vyhlásilo dotační výzvu „Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022“. Jen díky paní Mgr. Barboře Puchý, která se této problematiky ujala, se podařilo získat škole finanční příspěvek na fungování adaptačních skupin mimo jiné i na období hlavních prázdnin. Pouze náplň činnosti je pozměněna. Veškerá činnost bude probíhat formou příměstských táborů.

Co nastane od září, si zatím opravdu nedovedeme představit. Zatím je jisté pouze to, že škola bude kapacitně naprosto na maximu svých možností, počet žáků ve třídách se bude blížit 30 a současné 6. třídy, které jsou na těchto počtech již nyní, musíme pokud možno co nejcitlivěji rozdělit ze čtyř do pěti tříd, protože by se v těchto počtech vůbec nedalo pracovat. Bylo by to náročné pro žáky i pro pedagogy.

Určitě jste pochopili, že nás nečeká lehké období. Důležité je, abychom všichni přes prázdniny nabrali co nejvíce sil. Věřím, že se na začátku školního roku sejdeme ve zdraví, elánu a odpočinutí. Doufám, že příští školní rok bude pro nás všechny úspěšný, že společně zvládneme všechna úskalí, která nám školní život přichystá.

Díky patří rodičům našich žáků, sponzorům a přátelům školy za spolupráci a pomoc. I Vám přeji co nejkrásnější dovolené a co nejvíc milých chvilek strávených s Vašimi nejmilejšími - Vašimi dětmi.

                                                                 

                                                                       Lenka Rosensteinová, ředitelka školy

← zpět na seznam článků