Důvody ČMOS PS k vyhlášení stávky na středu 6. listopadu 2019

Autor: Tomáš Tihelka <tomastihelka(at)zskncl.cz>, Téma: , Vydáno dne: 05. 11. 2019

Vláda svým jednáním nepřispívá k důstojnému postavení zaměstnanců ve školství!


To, že se ministr školství domluvil s premiérem na způsobu navýšení platu pedagogů bez ohledu na společné požadavky odborů a sdružení a asociací zaměstnavatelů, ukazuje, jakým způsobem si partnerů ve školství váží.

Ministr školství několikrát v průběhu roku 2019 změnil svůj postoj ke zvyšování platů pedagogických zaměstnanců, ani v jednom případě však ne k lepšímu!

Z původních prohlášení o 15 % pro pedagogy se při vyjednávání nakonec dostal k pouhým 10 % navýšení objemu prostředků na platy pro rok 2020.

Požadavek odborů, aby z tohoto objemu směřovalo 10% navýšení do všech platových tříd a stupňů, zbylá část pak do nadtarifních složek, lze považovat za minimalistický. Ministr školství není ochoten a schopen, i přesto, že byl tento požadavek diskutován a podpořen i stranou zaměstnavatelskou, zajistit tento tarifní plat pedagogům, o jejichž podpoře tak rád hovoří.

Domnívám se, že pokud vláda přijme navrhované nařízení o platových tarifech, je nutné ukázat nesouhlas s takto definovanou prioritou:

• prioritou, která se musí nedůstojně dohadovat o každé procento navýšení svého platu;
• prioritou, u níž není nutné respektovat společně dojednané požadavky sociálních partnerů za stranu zaměstnanců i zaměstnavatelů;
• prioritou, jejíž proklamovaná podpora se pohybuje v pár procentních bodech rozdílu oproti ostatním zaměstnancům v platové i mzdové sféře.


Unie školských asociací CZESHA podporuje naše požadavky a souhlasí s vyhlášením stávky. Podpořte i vy své zaměstnance a společně stávkou ukažme vládě, že s tímto způsobem jednání politicky odpovědných osob nesouhlasíme.

Nyní jde možná jen o 10 % do tarifů. Do budoucna však jde o prestiž a důstojné postavení našeho povolání – a především o respekt k partnerům při prosazování zlepšení situace v českém školství.

S pozdravem
Mgr. Petr Pečenka
předseda RV profesní sekce
vedoucích pracovníků a pracovníků přímo řízených organizací