Září 2019 ve školní družině

Autor: Jaroslava Fousková <(at)>, Téma: Akce školní družiny, Vydáno dne: 26. 10. 2019

Jako každý rok v září, tak i letos jsme ve školní družině přivítali další nové kamarády z prvních tříd.

Starší děti si pro ně připravily speciální program, při kterém se pozvolnou formou adaptovali na nové prostředí a pravidelný režim chodu družiny. Děti se seznámily se školní budovou, jídelnou, hřištěm, tělocvičnou a přilehlým okolím. Připomněly si pravidla bezpečnosti a slušného chování. V každém oddělení si za pomoci paní vychovatelky vyrobily "Družinové desatero", kterým se budou řídit po celý rok. Zavzpomínali jsme také na prázdniny a pod rukama dětí vznikaly krásné koláže, kterými jsme si pak vyzdobili třídy.

Zářijové počasí nám také dovolilo trávit odpoledne na školním hřišti a podnikat výpravy do přírody i po městě. Starší děti si vyzkoušely samostatné pečení ve cvičné kuchyňce a pro své mladší spolužáky nachystaly sladkou hostinu.

Věnovali jsme se také státnímu svátku a při besedě si připomněli něco málo z české historie. Pro starší děti nechyběl ani oblíbený vědomostní kvíz a soutěž družstev.

Nezapomínáme ani na blížící se Vánoce a pod vedením paní učitelky Moosové nacvičujeme hudební pásmo pro rodiče, se kterým se děti pochlubí koncem roku v zámecké kapli.

Děti z naší družiny pravidelně navštěvují místní multifunkční a dětské hřiště, věnují se pohybovým hrám v školní tělocvičně, a orientačnímu běhu v místním lesoparku, využívají sportoviště na návsi ve Svatbíně, chodí na krátké i delší túry po okolí a ve třídách si mohou vyzkoušet prvky jógy a zdravotního cvičení na míčích. Dále se s dětmi věnujeme tematickým, společenským, rozumovým, literárním, hudebním, estetickým, uměleckým, výtvarným a pracovním činnostem, při kterých si děti rozšiřují a upevňují své vědomosti, dovednosti, návyky, ale také utužují a rozvíjejí svá přátelství.