Atletika do škol

Autor: Zuzana Drozdková <z.drozdkova(at)seznam.cz>, Téma: , Vydáno dne: 17. 10. 2019

Naše škola se zapojila do projektu „ATLETIKA PRO DĚTI DO ŠKOL“.
Projekt je určen pro první stupeň základních škol. Napomáhá tomu, aby malé školáky tělocvik nejen bavil, ale aby pochopili, jak důležité je, že se pohyb stane součástí jejich zdravého životního stylu. Škola obdržela certifikát, kam si učitelé s dětmi budou moci lepit samolepky zvířat vyjadřujících konkrétní pohybové schopnosti.
Více info viz: https://www.atletikaprodeti.cz
Martin Zeman