Zápis do 1. tříd 2020

Autor: ZŠ Kostelec <(at)>, Téma: Budoucí prvňáčci, Vydáno dne: 09. 01. 2020

3.4.2020 od 13 - 17
4.4.2020 od 9 - 11

Zápis bude probíhat v učebnách 1. stupně.
Potřebné doklady:
- průkaz totožnosti zákonného zástupce
- rodný list dítěte
- rozhodnutí o odkladu (jen pokud byl udělen na jiné škole)
- doložení trvalého bydliště dítěte (pokud se liší od adresy trvalého bydliště zákonného zástupce)

K zápisu se dostaví zákonní zástupci s dětmi narozenými v období od 1.9.2013 do 31.8.2014 a dětmi, kterým byl loni udělen odklad školní docházky.
O přijetí k předčasnému plnění školní docházky mohou požádat i zákonní zástupci mladších dětí (§ 36, odst.3).

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky o jeden rok, je nutné, abyste se s dítětem k zápisu také dostavili.
Žádost musíte doložit dvěma přílohami:
- doporučením příslušné pedagogicko-psychologické poradny a
- odborného lékaře nebo klinického psychologa.
O odklad školní docházky je třeba zažádat do 31.5.2020.

Pokud uvažujete o odkladu pro své dítě, kontaktujte včas pedagogicko- psychologickou poradnu a objednejte se na vyšetření.

Kontakty na poradny:
Pedagogicko - psychologická poradna Středočeského kraje
pracoviště Jaselská 826, Kolín 4 - tel.č. 321 722 116
pracoviště Český Brod - tel. č. 321 623 887

Jestliže se nebudete moci k zápisu dostavit v příslušném termínu, kontaktujte ZŠ (321 697 228).