Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022


16.02.2021

Vážení rodiče,   

loňský zápis dětí do 1. tříd proběhl bez osobní přítomnosti dětí a rodičů ve škole. I letošní zápis bude třeba přizpůsobit aktuálním nařízením vlády. Sledujte proto stránky školy, kde budou informace průběžně aktualizovány. Zápis plánujeme v těchto termínech:

 1. 4. 2021 od   13 - 17
 2. 4. 2021 od     9 – 11

Zápis se týká dětí narozených v období od 1.9.2014 do 31.8.2015 a dětí, kterým byl loni udělen odklad školní docházky. O přijetí k předčasnému plnění školní docházky mohou požádat i zákonní zástupci mladších dětí (§ 36, odst.3).

 

Budete vyplňovat žádost o přijetí (žádost o odklad) a zápisní list.

Doklady potřebné k zápisu

 • průkaz totožnosti zákonného zástupce
 • rodný list dítěte (cizinci CP, povolení k pobytu)
 • rozhodnutí o odkladu (jen pokud byl loni udělen na jiné škole)
 • doložení trvalého bydliště dítěte (pokud se liší od adresy trvalého bydliště zákonného zástupce)
 • oprávnění dítě zastupovat (zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce)

 

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky o jeden rok, je nutné žádost doplnit

 • doporučením příslušné pedagogicko-psychologické poradny
 • doporučením odborného lékaře nebo klinického psychologa.

O odklad školní docházky je třeba zažádat nejpozději do 31.5.2021.

Pokud uvažujete o odkladu pro své dítě, kontaktujte včas pedagogicko - psychologickou poradnu a objednejte se. Kontakty na PPP Středočeského kraje:

pracoviště Jaselská 826, Kolín 4  - tel. č. 321 722 116

pracoviště Český Brod - tel. č. 321 623 887

 

Kritéria přijímání žáků do 1. ročníku na školní rok 2021/2022

Základní škola má kapacitu 920 žáků. K dnešnímu dni má škola 842 žáků. Pokud počet žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání převýší kapacitu školy, bude škola postupovat podle těchto kritérií:

 1. budou přijaté děti ze spádové oblasti školy
 2. děti z obcí mimo spádovou oblast školy budou vybírány losem až do navršení kapacity školy

Účinnost kritérií od 17.2.2021

Dokumenty ke stažení


← zpět na seznam článků