Zápis do 1. tříd 2020


13.01.2020

          Vážení rodiče,

         chtěli bychom Vás všechny, kteří se se svými dětmi chystáte v září roku 2020 do první třídy, pozvat k zápisu, který se na naší škole bude konat v tomto termínu:

3.4.2020 od  13 - 17

4.4.2020 od   9 - 11

Zápis bude probíhat v učebnách 1. stupně.

Potřebné doklady:   průkaz totožnosti zákonného zástupce

                             rodný list dítěte

                             rozhodnutí o odkladu (jen pokud byl udělen na jiné škole)

                             doložení trvalého bydliště dítěte (pokud se liší od adresy trvalého bydliště zákonného zástupce)

K zápisu se dostaví zákonní zástupci s dětmi narozenými v období od 1.9.2013 do 31.8.2014 a dětmi, kterým byl loni udělen odklad školní docházky.

O přijetí k předčasnému plnění školní docházky mohou požádat i zákonní zástupci mladších dětí (§ 36, odst.3).

 

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky o jeden rok, je nutné, abyste se s dítětem k zápisu také dostavili.

Žádost musíte doložit dvěma přílohami:

               doporučením příslušné pedagogicko-psychologické poradny a

               doporučením odborného lékaře nebo klinického psychologa.

O odklad školní docházky je třeba zažádat do 31.5.2020.

 

Pokud uvažujete o odkladu pro své dítě, kontaktujte včas pedagogicko- psychologickou poradnu a objednejte se na vyšetření.

Kontakty na poradnu:

Pedagogicko - psychologická poradna Středočeského kraje

pracoviště Jaselská 826, Kolín 4 - tel. č. 321 722 116

pracoviště Český Brod - tel. č. 321 623 887

Jestliže se nebudete moci k zápisu dostavit v příslušném termínu, kontaktujte ZŠ (321 697 228).                                                        

← zpět na seznam článků