Rozdělení dětí do 1. tříd - změna


23.08.2020

Především z prostorových důvodů ve škole jsme byli nuceni snížit počet prvních tříd z pěti na čtyři.

Třídu 1.E jsme rovnoměrně rozdělili do tříd 1.A, 1.B, 1.C a 1.D tak, aby děti ze stejné okolní obce zůstaly spolu ve třídě. Zákonní zástupci dětí z původní 1.E byli telefonicky informováni minulý týden.

Stále ještě není vyřešená otázka přijetí některých dětí do ZŠ Mukařov. Počty dětí ve třídách se mohou ještě měnit.

Třídy 1. A a 1.B jsou umístěny v budově školní jídelny (1.A v přízemí a 1.B v prvním patře).

Třídy 1.C a 1.D v kontejnerové škole.

 

 

 

V seznamech tříd nejsou uvedena jména dětí. Děti jsou zde uvedeny pod registračními čísly, která jste obdrželi při zápisu do 1. tříd mailem nebo SMS zprávou.

V seznamech je dále uvedeno jméno třídní učitelky, přítomnost asistenta pedagoga a umístění třídy. 

Další informace ohledně nástupu dětí do školy budou uveřejněny na stránkách školy.

Dokumenty ke stažení


← zpět na seznam článků