Opatření k zápisům do 1. tříd 2020


23.03.2020

MŠMT vydalo opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021

Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Termín příjmu všech žádostí bude prodloužený na období od 3.4. do 8.4.2020 (pracovní dny).

Všechny dokumenty přikládáte v originálech (jen rodný list v prosté kopii).

Podání žádostí je v tomto období možné několika způsoby:

 1. do datové schránky školy (544mnn6)
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na adresu reditelna@zskncl.cz
 3. poštou na adresu ZŠ Kostelec NČL, nám. Smiřických 33, 281 63
 4. osobním podáním (jen po předchozí telefonické domluvě - volejte v úředních hodinách po a st 8-10)
 5. vhozením do schránky instalované v průchodu školy v pracovních dnech od 3.4.-8.4. v době od 8 do 11hodin, na stejném místě a ve stejném čase zde budou k dispozici i všechny formuláře, obálky. 

 

Upřednostňujeme podání žádostí bez osobní přítomnosti zákonného zástupce ve škole.

 

V případě žádosti o přijetí posíláte

 • žádost o přijetí
 • zápisní lístek (do poznámek můžete připsat jméno jednoho dítěte, s kterým chce vaše dítě do stejné třídy – jméno vašeho dítěte musí být uvedeno na žádosti druhého dítěte také)
 • prostou kopii rodného listu dítěte
 • rozhodnutí o odkladu (jen pokud byl loni udělen na jiné škole)

 

V případě žádosti o odklad posíláte

 • žádost o odklad
 • doporučující vyjádření příslušné pedagogicko-psychologické poradny nebo SPC
 • doporučující vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa
 • prostou kopii rodného listu dítěte

 

Nebude-li žádost o odklad doložena oběma doporučeními do 1 měsíce od podání, bude správní řízení přerušeno na nezbytně nutnou dobu. Žádáme rodiče o včasnou informaci o termínu objednání v poradně. 

K podávání všech žádostí využívejte formuláře na našich stránkách (https://www.zskncl.cz/budouci-prvnaci). 

Žádáme o přesné vyplnění všech údajů.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je důležité, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Na emailovou adresu, uvedenou na zápisním lístku, vám zašleme registrační číslo s informacemi o způsobech zveřejnění seznamu přijatých dětí. Pokud neuvedete emailovou adresu, registrační číslo zašleme formou SMS. Rozhodnutí o odkladu zasíláme poštou.

Rádi bychom pokračovali i v červnových návštěvách MŠ (předškoláků) v našich 1. třídách.

← zpět na seznam článků