Dnešní datum: 19. 12. 2018   | Hlavní stránka | Seznam rubrik | Ke stažení | Odkazy |  
  Kontaktkulatý roh
ZŠ Kostelec nad Černými lesy
nám. Smiřických 33
PSČ 281 63

Telefon:
ředitelna 321 697 228,
321 613 231,
321 697 595
jídelna 321 697 073,
321 613 248
družina 321 697 223,
321 613 248
školní psycholog 739 572 052

Další kontakty
Fax:
321 613 232
Datová schránka
ID schránky:
544mnn6

zskostelecncl@volny.cz

  kulatý roh

  Menukulatý roh
Hlavní stránka
Virtuální prohlídka školy
O škole
Školská rada
Zápisy ze ŠR
Rada žáků
Jídelna
Školní družina
Kroužky
Akce
Projekty
Projekt LES
Budoucí prvňáčci
Přijatí žáci
Suplování
Úspěchy
Sport
Dopravní výchova
Akce tříd
Fotogalerie

  Kroužkykulatý roh

  Zřizovatelkulatý roh

  Oblíbenékulatý roh
Jídelníček
 Seznam kroužků
Časopis Školní Svět
Zvonění
Měsíční plán
Organizace školního roku
Seznam učitelů
Rozmístění tříd


pilotní škola kin-ballu

  Náhodný obrázekkulatý roh
Den učitelů - 17
Deváťáci učí
zobrazení: 1510
známka: 5.00

  ProŠkolykulatý rohObčanské sdružení Modré dveře

  Certifikace idatabase.czkulatý roh
Základní škola Kostelec nad Černými lesy - idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz

  Serviskulatý roh
Administrace Nová galerie

Používáme phpRS   


Počet zobrazených článků: 50 (z celkem 80 nalezených)

|0-50|50-80|

Projekty dokončené v roce 2018
(ZŠ Kostelec, Projekty, 15.11.2018)

Rekonstrukce a vybavení pracovny pracovních činností – dílny ve stávající budově ZŠ (přístavba)
Výzva MAS Podlipansko - IROP - 1.3 VZDĚLÁVÁNÍ
68. Výzva - Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávánía celoživotní učení - integrované projekty CLLD
Výše dotace: 1 424 326,45
Spoluúčast: 74 964,55
Předpokládané datum ukončení: 31.12.2018
Cílem projektu je pořízení vybavení do školní dílny a skladu za účelem zvýšení kvality vzdělávání (a vzdělanosti) ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích: technické a řemeslné obory a práce s digitálními technologiemi.
Projekt umožňuje využívat při výuce moderní pomůcky a didaktickou techniku. V učebně budou probíhat hodiny světa práce. Součástí projektu je zpřístupnění upravené dílny mimoškolním aktivitám.
V blízkosti budovy školy budou provedeny úpravy prostranství (zeleň) v rozsahu 375 m².
Projekt zahrnuje dobudování moderní, komplexní a bezpečné školní sítě LAN, která umožní pokrytí školního areálu kvalitním připojením k internetu a k službám vnitřní sítě pro zaměstnance i žáky školy. Dále také drobné stavební práce, rekonstrukci elektroinstalace, vodoinstalace, podlah, výmalbu.
Cílovou skupinou projektu jsou žáci školy včetně žáků s SVP, sociálně vyloučených i ohrožených sociálním vyloučením a pedagogičtí pracovníci.
Na realizaci projektu byla poskytnuta finanční podpora Evropské unie.

Vánoce pro pejsky
(Romana Malkovská, Projekt Les, 12.12.2016)


Již tradičně se v naší základní škole konala krásná vánoční akce. Dne 9.12.2016 proběhla sbírka pro Psí útulek v Maršově.

Jak se spí ve škole?
(Romana Malkovská, Projekt Les, 24.06.2016)


Výborně! To si ověřili žáci 2.A naší základní školy v noci 22. června 2016. Připravili jsme si společně s paní učitelkou Nerudovou strašidelnou noc ve škole!

Kořínkova cesta lesem
(Romana Malkovská, Projekt Les, 16.05.2016)

Žáci 2.A naší školy jsou zapojeni do environmentální výchovy, která probíhá na naší škole. 12.5. měli svůj vlastní ekologický projekt „Kořínkova cesta lesem“.

Příroda je naše
(Romana Malkovská, Projekt Les, 21.03.2016)

Environmentální výchova probíhá na naší základní škole již od prvních tříd. Učíme žáky poznávat a chránit přírodu. 18.3.2016 připravilo sdružení ORP Říčany vzdělávací program k udržitelnému životu „ Příroda je naše“. Žáci druhých ročníků se seznámili s významem lesa a hlavně našich Voděradských bučin. Mohli si pohladit kůru stromů, rozeznávali druhy stromů podle šišek a větviček.

Tonda „Obal“ byl v naší škole
(Romana Malkovská, Projekt Les, 19.10.2015)
Žáci naší základní školy se v rámci předmětů přírodovědy a prvouky již od 1.třídy seznamují s pojmy třídění odpadů a recyklace. Projekt „Tonda – Obal na cestách“ učí děti, jak správně třídit odpad a jeho další využití. 19.10.2015 tento projekt proběhl na naší škole.

Lesní pedagogika
(ZŠ Kostelec, Projekt Les, 04.09.2015)

Ve čtvrtek 3. 9. se přilehlý les u stadionu kopané zaplnil našimi žáky ze čtvrtých a pátých tříd.

Otvírání studánek v Jevanech
(Romana Malkovská, Projekt Les, 21.04.2015)
Dne 18.4.2015 uspořádalo Rodičovské centrum Kolečko pod vedením p. Kuželové již tradiční „Otvírání studánek“ v Jevanech.

Lovci a jejich kořist
(Romana Malkovská, Projekt Les, 14.04.2015)

V rámci environmentální výchovy na naší základní škole pořádáme každý rok naučné programy.
Letošní rok jsme 13.4. a 14.4.2015 připravili projekt Sokolnického spolku TEIR „Lovci a jejich kořist“.

Výuka anglického jazyka
(ZŠ Kostelec, Projekty, 10.10.2014)
V letošním školním roce spolupracujeme se společností Centre for Modern Education (CZ), s.r.o. na projektu " Let's speak together" , který byl podpořen v rámci výzvy č. 55 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK), oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání.

Zaměřili jsme se na zapojení rodilých mluvčích do výuky cizích jazyků, dále pak na jazykové vzdělávání učitelů AJ i ostatních učitelů.

Od tohoto týdne bude probíhat čtvrteční výuka v hodinách angličtiny v 8. a 9. třídách za přítomnosti vyučujících AJ a rodilého mluvčího. Skupiny, ve kterých bude rodilý mluvčí působit, se budou střídat v průběhu roku. Začínají třídy 8.A a 9.B.

Lektoři z brandýské jazykové školy LANGUAGE ZONE za námi přijíždějí každý čtvrtek.
Přáli bychom si, aby se jim u žáků i učitelů podařilo nejen zvýšit schopnost dorozumět se, ale i vzbudit zájem o pokračování ve studiu anglického jazyka.

Škola v lese
(Romana Malkovská, Projekt Les, 23.09.2014)

V letošním školním roce se na naší základní škole opět učilo „v lesní škole“. Ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze proběhla dne 18.9.2014 v lesích kolem Kostelce „Lesní pedagogika“. Studenti vysoké školy se zaměřením na environmentální výchovu připravili pro žáky 1.stupně úžasný den v lese.

Sdílené radosti a strasti základních škol ORP Český Brod
(administrator, Projekty, 01.09.2014)

Sdílené radosti a strasti základních škol ORP Český Brod


Tonda Obal na cestách
(ZŠ Kostelec, Projekty, 15.01.2014)
Třídění odpadů ve třídách probíhá již od školního roku 2007/2008, kdy byly třídy vybaveny barevnými kontejnery v rámci projektu Kam odpadky, kam jdete.

Podzim v lese
(Romana Malkovská, Projekt Les, 27.09.2013)


Žáci naší školy se velmi těšili na den 26.9.2013. A proč? Právě tento den jsme prožili nádherný den v lese.

Den Země
(Od dětí, Projekt Les, 26.04.2013)

Ve středu 24.4.2013 šla 5.A oslavovat Den země do lesa.

Jak mluví les
(Romana Malkovská, Projekt Les, 25.04.2013)

Den Země je velký svátek přírody. Letos v rámci environmentální výchovy připravili žáci 3.A Základní školy v Kostelci nad Černými lesy nový projekt. Nazvali ho „Jak mluví les“.

Otvírání studánky „Kapka“ v Jevanech
(Romana Malkovská, Projekt Les, 22.04.2013)

Jaro a Den Země je opět tady! Letos jsme se sešli u studánky Kapka v Jevanech. Proč? Opět se tu konala akce sdružení „Kolečka“ pod vedením paní Michaely Kuželové „Otvírání studánek“.

Kořínkova cesta lesem
(Romana Malkovská, Projekt Les, 24.04.2012)

Na naší základní škole připravujeme v rámci environmentální výchovy naučné projekty z přírody. Již druhým rokem připravují naši žáci i projekt z lesa pro děti z MŠ Kozojedy.

Jak se otvírá studánka?
(Romana Malkovská, Projekt Les, 24.04.2012)
To jsme se dozvěděli 21.4.2012 v Jevanech. Rodičovské centrum Kolečko ve spolupráci s naší základní školou zde připravilo velmi zdařilý jarní – ekologický projekt.

Za sluníčkového sobotního odpoledne se sešla skupina rodičů a dětí na hrázi rybníka Jan v Jevanech. Po přivítání rozdali žáci 2.A naší školy, kteří projekt připravovali, papírové uvítací rybičky všem přítomným.


Strašidla Peťáci v naší škole
(Romana Malkovská, Projekt Les, 08.02.2012)
V naší škole se žáci v přírodovědě učí o ekologii, životním prostředí, recyklaci a využití odpadu.
Na toto téma jsme v únoru 2012 vyhlásili v naší základní škole soutěž: „Strašidlo PEŤÁK – 2012“. A jaký byl úkol? Žáci 1.stupně měli za úkol vyrobit strašidlo z PET-láhve a druhotných odpadových surovin. Záleželo na nápaditosti a fantazii dětí.
Soutěže se zúčastnili žáci těchto tříd: 1.A, 1.C, 2.A, 3.A, 3.C, 4.A, 4.B, 4.C, 5.A, 5.B, 5.C.


Lesní pedagogika v lese
(Romana Malkovská, Projekt Les, 03.11.2011)
Environmentální výchova je součástí výuky ve všech ročnících naší základní školy. Zapojujeme se do různých projektů a aktivit, které utvářejí u dětí kladný vztah k přírodě a životnímu prostředí.
Dne 1.11.2011 jsme uspořádali výchovný ekologický projekt v našem lesoparku Sanatorka.
Odborníci z nadace Lesní pedagogika k nám přijeli až z Brandýsa nad Labem.Pomoc našim lesům
(Od dětí, Projekt Les, 02.11.2011)


V úterý 18.října jsme vyrazili do Voděradských bučin u Jevan. Jeli jsme dohromady s 5.A a s 5.B zájezdovým autobusem. Když jsme dorazili do bučin, pan Ing. Varga nám nejprve povídal o bucích a semínkách bukvic. Pak jsme se pustili do sbírání. A to nás zahřálo. Kromě semínek jsme hledali také mechy, které jsme pak vyměňovali za semínka bukvic. Při přestávce na svačinu jsme si s kamarádkou Terkou udělali z mechů posezení. Zpátky do školy jsme se vraceli pěšky a cestou jsme se zastavili u jevanského rybníka, kde právě probíhal výlov ryb. Byla to hezká podívaná. Potkali jsme také pana Ing. Vargu, který si jel pro nasbírané bukvice. Celkem jsme nasbírali 13 kg a škola za to dostala 2.600,- Kč. Pomohli jsme našim lesům i škole a přitom jsme si užili spousty legrace. Navíc nám počasí přálo, a tak na výlet do Voděradských bučin budeme určitě všichni vzpomínat.

Jana Svobodová, 5.C

Projekt Mamirolle - Kostelec n. Č. l.
(Jindra Havlíčková, Projekty, 01.11.2011)
Naší základní školu oslovili žáci z partnerského města Mamirolle ve Francii. Vyzvali naše žáky k zapojení do projektu, ve kterém pracuje dětské zastupitelstvo a snaží se řešit stejné problémy jako městští zastupitelé.


A pohladili si sumce…
(Romana Malkovská, Projekt Les, 20.10.2011)
Kdo? Žáci 2.tříd naší základní školy byli dne 18.10.2011 na výlovu ryb v Jevanech. Za krásného počasí jsme dorazili na hráz rybníka. Děti sledovaly, jak rybáři vytahují ze sítí krásné a pěkně vykrmené kapříky, štiky, candáty a sumce. Právě jednoho sumce-obra, kterého jim pan rybář přinesl, mohli odvážní školáci pohladit!

Ukázky letů dravých ptáků
(Jitka Kunteová, Projekt Les, 03.06.2011)
V úterý ( 31.5.) probíhala výuka mimo školní budovu. Společnost na ochranu dravých ptáků Zayferus dorazila na kostelecké hřiště „ Na Americe“. Dozvěděli jsme se vše podstatné ze života dravců a sov. Předvedli nám dravce při loveckých akcích, při lovu na pohyblivé makety.


Projekt ke Dni Země - „Otvírání studánek“
(Romana Malkovská, Projekt Les, 19.04.2011)
V tomto projektu je spojila práce žáků 1.A naší školy v rámci naší ekologické výchovy Les ve škole – Škola v lese a projekt RC Kolečko v Kostelci n.Č.lesy. Prvňáčci namalovali velikou studánku během hodin výtvarné výchovy. Dále jsme si povídali o významu lesních studánek pro život v lese. Společně jsme vymysleli pracovní listy s otázkami o čistotě a významu studánek pro lidi i zvířata.

Za zvířátky do Vlašimi
(Romana Malkovská, Projekty, 19.04.2011)
V rámci environmentální výchovy, která probíhá na naší škole, se třídy 1.A a 1.B dne 12.4.2011 zúčastnily projektu „Zvířecí detektivové“. Ten pořádal ČSOP ve Vlašimi.


Sedmikráska z 1.A
(Romana Malkovská, Projekty, 11.04.2011)
Stala se symbolem prvního ekologického projektu, který dne 5.4.2011 připravili žáci 1.A naší základní školy. Na symbolických 7 stanovištích na naší školní zahradě si připravili úkoly z přírody: třídit odpad, poznávat přírodniny se zavázanými očima, rozdělit obrázky živočichů do hmyzího hotelu a jezírka. Na dalším stanovišti si prověřili znalosti ze skládání zvířat. Děti se učily projít potichu lesní stezkou a hodit šišky veverce do hnízda.


Noc s Andersenem
(Jitka Kunteová, Projekty, 04.04.2011)
Noc s Andersenem připadla letos na první dubnový pátek. Účastnili jsme se jí již pošesté. Více informací a fotografií zachytil Kolínský deník .


Les ve škole – škola v lese
(ZŠ Kostelec, Projekt Les, 02.03.2011)
Vyšlo o nás v Inspiračních novinách programu Les ve škole - škola v lese, které vydává Sdružení Tereza:Oba projekty pro mladší kamarády připravili v minulém školním roce žáci 5.A pod vedením paní učitelky Romany Malkovské.

Úspěch v soutěži o vytvoření „nej“ znaku svého města
(Jitka Kunteová, Projekty, 25.11.2010)
Černokostelečtí žáci se zapojili do středočeské soutěžě o vytvoření znaku svého města či obce z odpadových materiálů. Tvarově složitý znak zhotovili žáci 5.A a 5.B pod vedením paní učitelky Lucie Šebkové. Ke zdárnému dokončení práce ve stanoveném termínu bylo ještě potřeba šikovných rukou žáků 8.A, 9.A , 9.B, 9.C a pomoci dalších vyučujících.

Ze 140 vyrobených znaků byl náš vybrán mezi 40 nejlepších a putuje na krajskou výstavu znaků, kde proběhne užší výběr pro celorepublikovou soutěž.


Lesní pedagogika u nás ve škole
(Romana Malkovská, Projekt Les, 24.11.2010)
Umět poznávat přírodu všemi smysly – to byl úkol, který splnili žáci 1.stupně naší školy opravdu na jedničku!


Podzimní projekt 1.A „Poklad veverky Rózinky“
(Romana Malkovská, Projekt Les, 15.11.2010)
Výuka environmentální výchovy začíná v naší škole již od 1.tříd. Dne 10.listopadu 2010 v rámci „Středy bez učebnic“ žáci 1.A měli svůj ekologický den. Nejprve se zařadili do skupin podle zvířátek, která mají rádi.

Měření teploty v měsíci březnu
(Od dětí, Projekty, 08.06.2010)
Jednoho dne nám paní učitelka Grůzová, kterou máme na fyziku, oznámila, že budeme dělat fyzikální projekt „Měření teplot“. Měli jsme si zapsat, co budeme dělat a potom se seskupit do 4 skupinek a rozvrhnout si, kdo jaký týden bude měřit. Měřili jsme ráno, dopoledne, odpoledne a večer.


Čtenářská dílna v Městské knihovně v Českém Brodě
(Helena Piknerová, Projekty, 17.05.2010)
Dne 6. května 2010 navštívila skupina dětí 6. tříd z volitelného předmětu Čtenářská dílna Městskou knihovnu v Českém Brodě. Po loňských soutěžních pořadech věnovaných výročí nakladatelství Albatros a době adventní to byla třetí návštěva našich žáků.


2.A – Den Země
(Irena Vokolková, Projekty, 17.05.2010)
Dne 23.4.2010 se třída 2.A vydala na výlet do přírody oslavit „svátek Země“. Děti vyrazily do školy ve sportovním oblečení a s batůžky na zádech. Zhruba po hodině ostré chůze jsme byli na místě. Obnovili jsme ohniště a založili oheň. Děti byly vyhladovělé a tak se každý těšil na opečeného buřtíka. Až na výjimku, kdy buřt skončil v ohni se opékání podařilo.


Den Země u nás ve škole
(Romana Malkovská, Projekty, 27.04.2010)
V letošním školním roce jsme se rozhodli se žáky 5.A připravit projekt ke Dni Země pro naše spolužáky z 1., 2. a 3. tříd. Projekt jsme nazvali “Kde bydlím?“ V celé třídě jsme měli rozvěšené obrázky zvířat z celého světa. Děti si pak samy namalovaly velké plakáty s tématem voda – les – zoologická zahrada. Ty nám vytvořily ekosystémy. Rozmístili jsme je na zem a projekt mohl začít.


Projektový den 6. A - Den učitelů
(Od dětí, Projekty, 06.04.2010)
V pátek 26. března měla naše třída 6. A projektový den ke Dni učitelů. Náš den začal tím, že nám paní učitelka Knopová dala indicie, podle kterých jsme měli poznat významnou osobnost českých dějin. Po dlouhém zkoumání jsme došli k závěru, že to byl Jan Amos Komenský.


Když se spí s panem Andersenem ve škole…
(Romana Malkovská, Projekty, 29.03.2010)
je to prostě nezapomenutelný zážitek, který si letos užila třída 5. A a 8. A naší školy. Sešli jsme se společně v pátek 26. 3. 2010. Jako vstupenka na „noc knížek“ byl vlastnoručně vyrobený amulet, který měl každý žák na krku. Téma té „naší noci“ bylo poklady v knihách.


Přečíst si můžete také reportáž Kolínského deníku!

Projekt „Zdravější škola"
(ZŠ Kostelec, Projekty, 19.01.2010)
Před Vánocemi nám Středočeský kraj schválil žádost o grant na projekt "Zdravější škola", který je zaměřen především na aplikaci různých strategií na podporu zdraví a zdravějšího životního stylu každého jedince, jež je zapojen do vzdělávajícího procesu.

Žáci se již aktivně zúčastnili řady akcí, jež jsou zahrnuty v harmonogramu celého projektu - Divadlo VeTři, školení třídních zdravotníků, přednáška a beseda o zdravé výživě atd.

  

Školení třídních zdravotníků
(Od dětí, Projekty, 27.10.2009)
Dne 16. 10. se v naší škole, v horních počítačích, uskutečnila přednáška o zdravovědě. Školení se zúčastnily děti z pátých tříd a celého druhého stupně. Za třídu byl vybrán vždy jeden zástupce, který prošel celodenním školením. Celý pátek nám pan zdravotník povídal, co máme dělat, kdyby se někomu něco stalo tady v budově nebo kdekoliv jinde. Povídali jsme si o tom, co dělat, když se stane autonehoda, jak se zachovat a co dělat, kdybychom byli někde v přírodě a neměli jsme lékárničku...


Když skřítek Kořínek pozve děti do Sanatorky…
(Romana Malkovská, Projekt Les, 21.09.2009)
... chystá se určitě projekt o lese.

Letošní žáci 5.A se rozhodli 15.9.09 připravit lesní program pro své kamarády ze 3.A, 3.B, 3.C třídy. V lesoparku Sanatorka bylo připraveno 9 stanovišť. Třeťáci se rozdělili do skupinek a dostali startovací karty. Začala tak napínavá soutěž. Otázky od páťáků nebyly vůbec lehké, proto jen ti nejlepší mohli získat samolepku za splněný úkol.

Pohádkové spaní ve škole
(Romana Malkovská, Projekty, 07.04.2009)
Dne 3.4.2009 večer se do školy nejvíce těšily děti ze 4.A a 8.B. Proč? Již čtvrtým rokem se naše škola zúčastnila projektu „Noc s Andersenem“. Ve škole tak vznikla spící jeskyně se spacáky a pohádková dílna. Dále pravá „Otesánkova jídelna“, kterou nám maminky naplnily dobrotami.

Projekt 4.A – Stromy v naší škole
(Romana Malkovská, Projekt Les, 13.12.2008)
Žáci 4. A naší školy mají velký zájem o přírodu. Spolupracují s nadací TEREZA, kde se účastní projektu LES VE ŠKOLE – ŠKOLA V LESE.

Naše škola má svou lesní školku, kde prvňáčci každý rok vysazují své stromečky. V letošním roce jsme se rozhodli se 4.A připravit projekt o jehličnatých stromech pro své kamarády v 1. a 2. ročníku.


Co patří do kontejnerů
(Jitka Kunteová, Projekty, 18.11.2008)
„Co patří do kontejnerů“ bylo téma, které ztvárnily děti černokostelecké školy jako jeden z úkolů v projektu Dětský plán odpadového hospodářství. Snažily se libovolnou technikou znázornit svůj vztah ke třídění odpadků, které na škole probíhá. Podívaly se tak na třídění i z jiné strany, než se kterou se setkávají denně ve škole a jistě i v rodinách.

Vybrané dětské práce si lze prohlédnout buď zblízka na chodbách Městského úřadu v Kosteleci nad Černými lesy, nebo v galerii umístěné na stránkách školy.Adopce na dálku
(ZŠ Kostelec, Projekty, 19.10.2008)
Pokračujeme 5. rokem v podporování indické dívenky Deekshithy Kulal. Peníze na studium získávají děti ze sběru papíru. Dopisování s Deekshithou (v anglickém jazyce) se ujala třída 6.C s paní učitelkou Hejtmánkovou. Na sběru se podílejí všichni žáci i učitelé školy, rodiče i další dospělí. Děkujeme! Uvádíme výsledky studia Deekshithy, její hodnocení:

„Deekshitha goes to high school this year. She is looking forward to new friends and a new school. She has scored hight grades in her Class VII exams. She is very working and has a very good study schedule. She makes friends easily.“

     

Tonda obal na cestách
(Světlana Čiháková, Projekty, 12.10.2008)
V těchto dnech k nám do školy zavítala putovní výstava Tonda obal na cestách.

Vzhledem ke špatnému životnímu prostředí je potřeba si neustále uvědomovat, že je na nás všech, dospělých i dětech , přispívat svým jednáním k jeho zlepšování. Výstavu pořádá společnost Ekokon. Výstavy se zúčastnili žáci 1. – 5. ročníku. Jelikož jsou u nás na škole do třídění odpadů zapojeny všechny děti, znaly spoustu odpovědí na otázky: Proč se třídí a jak se recyklují odpady. Po dnešním dnu jsou obohaceny o nové informace typu: Z čeho se vyrábí plasty a z čeho se vyrábí sklo?

Děti si po celou dobu prohlížely barevné tabule se znázorněním koloběhu odpadů a seznámily se se vzorky materiálů vyrobených recyklací. Novými poznatky si rozšířily své znalosti z oblasti ekologie.


Dětský plán odpadového hospodářství, aneb kam odpadky, kam jdete
(ZŠ Kostelec, Projekty, 04.09.2008)
I tento školní rok pokračujeme v třídění - a budeme jen rádi, pokud se i Vy zapojíte. Pomůžete tím nejen životnímu prostředí, ale i naší škole - sběr některých surovin (drobné elektrospotřebiče a baterie) může škole přinést body do celostátní soutěže v třídění odpadů, za které můžeme získat věcné ceny; pokračujeme ale i v tradičním sběru surovin (papír, hliník, plastová víčka), které odevzdáváme do výkupu.

Jak tedy můžete tento projekt a naši školu podpořit? Je to jednoduché - stačí některou z uvedených surovin vzít do školy:
  • Papír - v rámci bleskového sběru, jak jste zvyklí
  • Víčka - kontejnery v každé třídě 1. stupně a nádoba ve starém vchodu vedle krámku
  • Hliník - nádoba ve starém vchodu vedle krámku
  • Malé elektrospotřebiče - před ředitelnou a ve starém vchodu
  • Baterie - před ředitelnou, ve starém vchodu a sběrná msta dle tabulky
Jaké elektrospotřebiče můžete odevzdávat? (soubor ve formátu doc ke stažení)

Ve formátu PDF Vám také přinášíme článek o recyklohraní!

Hurá na Smolíčka
(Romana Malkovská, Projekty, 03.06.2008)
Chcete se zasmát a dozvědět se, proč musíte umět číst? Měli byste proto vidět moderní pohádku o Smolíčkovi, který žije s Jelenem, jak to obvykle bývá, v chaloupce u lesa, vlastní počítač a nechce se učit.


|0-50|50-80|

  Kostelec on-linekulatý roh


Radosti Starosti


  Novinkykulatý roh
02.12.2018: Přijmeme vychovatelku do ŠD
ZŠ Kostelec nad Černými lesy přijme vychovatelku na částečný pracovní úvazek. Termín nástupu dohodou. Informace v ředitelně školy nebo na tel. čísle 321 697 228.

01.10.2018: Třídní schůzky
Třídní schůzky se budou konat dne 8.11.2018 v kmenových třídách.

09.04.2018: Třídní schůzky
Třídní schůzky se budou konat dne 29.5.2018 v kmenových třídách.

15.03.2018: Třídní schůzky a volby do školské rady
Třídní schůzky se budou konat dne 5.4.2018 v kmenových třídách. Zároveň budou probíhat volby do školské rady od 7.30 - 18.00 v ředitelně školy.

20.06.2017: Přijmeme učitele
Přijmeme učitele s aprobacemi: Aj, Nj, Vv.

  Pomáhají nám...kulatý roh