Říjen 2018 ve školní družině

Autor: Jaroslava Fousková <(at)>, Téma: Akce školní družiny, Vydáno dne: 24. 11. 2018

Měsíc říjen byl pro děti ve školní družině plný zábavného vzdělávání, tvořivé práce i rozvoje fyzické zdatnosti. Dlouhé babí léto nás mile překvapilo a dovolilo trávit odpoledne v přírodě a na školní zahradě.

Pro děti jsme uspořádali tematické vycházky kouzelnou podzimní přírodou. Milým a znalým průvodcem nám byl pan Jiří Bohata, který nás upozornil na mnoho přírodních krás v lesoparku Sanatorka.

Zdravý životní styl jsme si s žáky připomněli ovocným dnem. Některé druhy ovoce již dobře znali, s jinými měli možnost se teprve seznámit. Děti si vyzkoušely poznávat ovoce po hmatu, vůni i chuti.

Návštěvou pivováru, jehož historie sahá až do roku 1838, se děti dozvěděly mnohé z minulosti i současnosti pivovarnictví. Prohlédly si nejen Pivovarské muzeum s původním strojním vybavením z 30. let 20. století, ale také unikátní žentourový mlýn z roku 1812, který je památkově chráněný. Dětem se návštěva velmi líbila.

20. října probíhal v naší družině Den stromů. Děti poznávaly stromy podle listí, jehličí, kůry a šišek. Měly možnost si vše dobře prohlédnout a prozkoumat.

Podzimní období se již tradičně neobejde bez dlabání dýní. Děti s velkou radostí a s vydatnou pomocí paní vychovatelek vytvářely krásná dýňová strašidla a lampionky. Své báječné výtvory vystavily před školní družinu pro potěchu i ostatních žáků školy.

V závěru měsíce se školní družina vypravila do místní knihovny. Zde si pro nás paní Mgr. Jitka Vorlíčková připravila velmi zajímavou besedu ke 100. výročí vzniku samostatného Československa.