Projekty rekonstrukcí odborných pracoven

Autor: ZŠ Kostelec <(at)>, Téma: , Vydáno dne: 21. 11. 2018Ke konci roku dokončuje základní škola hned dva projekty, týkající se rekonstrukce odborných pracoven. V předchozích letech, kdy jsme zápasili s nízkou kapacitou školy a nedostatkem kmenových tříd, jsme byli nuceni používat odborné pracovny jako kmenové. Výstavbou kontejnerové školy a navýšením kapacity školy, se nám opět odborné pracovny vracejí ke správnému využití jako pracovny pro výuku pouze odborných předmětů.

V rámci výzev IROP požádala škola o dotace na rekonstrukce těchto pracoven. Uspěla se dvěma projekty. Dotaci 4 960 852,-Kč s 10% spoluúčastí získala na projekt Odborné pracovny pro inovaci výuky, pomocí něhož se podařilo zrekonstruovat odborné učebny fyziky a chemie, přírodovědnou a jazykovou učebnu, laboratoř chemie a vybavit je moderními technologiemi. Součástí projektu bylo také zajištění konektivity školy a úpravy venkovního prostranství.

Dotaci 1 424 326,45 Kč se spoluúčastí 74 964,55 Kč získala škola v projektu Rekonstrukce a vybavení pracovny pracovních činností – dílny ve stávající budově ZŠ (přístavba). Finance určené na projekt umožnily zrekonstruovat školní dílnu a sklad, podpořit technické vzdělávání, řemeslné obory, práci s digitálními technologiemi. V blízkosti budovy školy byly provedeny úpravy zeleně. Projekt zahrnuje také dobudování moderní, komplexní a bezpečné školní sítě LAN, která umožní pokrytí školního areálu kvalitním připojením k internetu a k službám vnitřní sítě pro zaměstnance i žáky školy.
Oba projekty podporují vytvoření podmínek pro zvýšení zájmu žáků o přírodovědné a technické předměty a o jazykové vzdělávání. Doufáme, že zrekonstruované prostory umožní zkvalitnění výuky, zvýšení motivace žáků k učení, podnítí učitele k využívání moderních technologií i metod výuky.
Na realizaci obou projektů byla poskytnuta finanční podpora Evropské unie.